“ใครๆ ก็ว่าหนูเป็นเด็กพูดมาก ช่างซักช่างถามไม่หยุดปาก การที่หนูช่างซักช่างถามก็เพราะอยากรู้เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องก่อนหนูเกิด เรื่องเก่าๆ ที่หนูไม่เคยเห็นด้วยตาตนเอง แต่เคราะห์ดีที่คุณตาคุณยายไม่รำคาญความช่างซักช่างถามของหนู หนูจึงได้ความรู้เรื่องโบราณๆ เมื่อครั้งคุณตาคุณยายยังเด็กๆ หลายเรื่อง ล้วนแต่เรื่องสนุกๆ น่ารู้น่าฟังทั้งนั้น ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณตาคุณยายที่หนูจดจำมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง”

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๑

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๑

บทนำที่น่าประทับใจ และน่าอิจฉาเล็กๆ จากผู้เขียนหนังสือชุดเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก คุณทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ได้มีโอกาสได้รับความรู้ ประสบการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในอดีต หรือเรื่องที่ผู้เขียนไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยตาตนเอง ดังที่กล่าวมาข้างต้น หนังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เป็นหนังสือที่มีลักษณะการเดินเรื่องในรูปแบบของการสนทนา หรือการเล่าสู่กันฟัง โดยจะเป็นการเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ของชีวิตครอบครัวไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถือว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่งในทางสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทย

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๒

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๒

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก  เป็นการรวบรวมบทความของคุณทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ได้ตีพิมพ์เป็นตอนลงในนิตยสารสตรีสาร และได้รับการจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๒๕ เรื่อง ต่อมาได้รับการรวมเรื่องอีก ๔๐ เรื่อง พิมพ์รวมเป็นเล่มครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งได้รับการตอบรับ ได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างดี ทำให้มีการรวมเรื่องอีก ๔๐ เรื่อง และพิมพ์รวมเป็นเล่มครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ และมีเล่ม ๓ และ ๔ ออกมาในเวลาต่อมา

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๓

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๓

เล่มที่ผมมีทั้ง ๔ เล่มนั้น เป็นเล่มที่ซื้อมาทดแทนเล่มเก่าที่จมน้ำไปเมื่อปี ๒๕๕๔ ถือเป็นหนังสือที่หวงมาก และยังคงรักที่จะเก็บสะสม และหยิบมาอ่านซ้ำอยู่เสมอๆ ความสุขจากการได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่การจินตนาการตามเรื่องราวของผู้เขียนกลับไปยังอดีต แต่หลายๆ เรื่องราว แม้ต่างกัน ก็ยังบอกเล่า และสะท้อนความเป็นไปของผู้คนในสังคมไทยยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นต้องถือว่าหนังสือชุด เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กช่วยให้ผมยังคงรักและภูมิใจในความเป็นคนไทย ชื่นชมและเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในอดีตที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม ๔

จนถึงวันที่กำลังเขียนบทความนี้ ผมก็ยังอ่านหนังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่ แต่อ่านมาได้ถึงเล่มที่ ๒ แล้ว ส่วนใหญ่จะเอาไปอ่านในห้องน้ำ ทั้งมีความสุข มีสมาธิ เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในหนังสือจนบางครั้งทำให้อยู่ในห้องน้ำนานเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงก็ยังเคยอยู่บ่อยๆ และการเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ในห้องน้ำ ก็มีผลต่อเนื่องให้มาอ่านต่อบนที่นอนจนจบไปสัก ๑๐ เรื่องก็พอ และถึงเวลาที่จะต้องหยุดอ่าน เพราะกลัวว่าอ่านจนหมด แล้ววันต่อไปจะไม่มีหนังสือดีๆ แบบนี้ให้อ่าน ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงที่บ้านมีหนังสือรออ่านอีกเยอะ และถึงไม่รู้จะอ่านอะไร ก็หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านซ้ำอีกอยู่ดี

 

Tags: , , , , , ,