บันทึกสีน้ำ - กลางทุ่ง

“กลางทุ่ง”
ภาพทิวทัศน์ขนาด A2 ที่เป็นภาพของท้องทุ่งเวิ้งว้างกลางหน้าร้อน ที่แดดร้อนจัดในชนบท ภาพนี้ถือเป็นภาพฝึกทักษะพื้นฐาน ทั้งการระบายเรียบ การไล่ความเข้มของท้องฟ้า การดึงสีเพื่อให้ได้ก้อนเมฆ การระบายทับที่ภูเขาให้ได้ความเข้ม และระยะ การระบายไล่สีจากอ่อนมาแก่ จากไกลมาใกล้ ไล่จากเหลือง เขียวอ่อน และเขียวแก่ โดยรวมทักษะยังพอได้ การผสมสียังมีปัญหาเรื่องปริมาณเนื้อสี และปริมาณน้ำ ที่สำคัญมือสั่น ไม่มั่นคง เพราะไม่มั่นใจ กลัวภาพเละ แต่จะต้องดีขึ้น

 

Tags: , , , , , ,