บันทึกสีน้ำ - เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสี

“เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสี”
ภาพสีน้ำขนาด A2 ภาพนี้เป็นภาพของเส้นทางในป่า ที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี เติมเต็มความสดชื่นให้กับนักเดินทาง ก็เหมือนกับตัวผู้วาด ที่กำลังเดินทางบนเส้นทางของการฝึกวาดภาพ ที่ความสำเร็จเล็กๆ จะช่วยเติมความสดชื่น ช่วยเติมกำลังใจในการต่อสู้บนเส้นทางนี้ต่อไป

 

Tags: , , , , , ,