บันทึกสีน้ำ - สู่ธรรมชาติ

“สู่ธรรมชาติ”
ภาพสีน้ำขนาด A2 ของเส้นทางรอยต่อระหว่างเมืองสู่ป่า สู่ความงามตามธรรมชาติ ภาพนี้ใช้เวลาวาดตอนเช้าเป็นเวลา ๓ เช้า และอีก ๑ ค่ำ เป็นภาพฝึกหัดภาพที่ ๓ สำหรับการทบทวนวาดภาพสีน้ำ ภาพนี้เป็นภาพที่ยาก และรู้ตัวเลยว่า การผสมสี และการให้น้ำหนักยังมีปัญหา หนทางยังยาวไกล ต้องฝึกกันต่อไป แต่อย่างน้อยการควบคุมพู่กันริกเกอร์ก็ดีขึ้นกว่าภาพก่อนหน้านี้

 

Tags: , , , , , ,