บันทึกสีน้ำ - บ้านเล็กในป่าใหญ่

“บ้านเล็กในป่าใหญ่”
ภาพสีน้ำขนาด A2 ของบ้านไม้เก่าหลังเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึก โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ใบ และไม้ดอก ที่สลับสีมาทักทายตามฤดูการ ถ้าได้มีบ้านเล็กๆ แบบนี้ ชีวิตก็มีความสุขจนเหลือล้นในทุกๆ วัน เลือกวาดภาพนี้ เพราะต้องการฝึกวาดทิวทัศน์ ฝึกเรื่องระยะใกล้ ไกล โดยใช้น้ำหนักของสี ฝึกการใช้แปรงกระทุ้งเพื่อสร้างรายละเอียด เช่นใบไม้ ดอกไม้ ฝึกการเบลนด์ของสีเทคนิคเปียกบนเปียก ภาพนี้วาด ๑ คืน กับ ๑ วัน ปัญหาที่ยังไม่ชอบใจคือ การผสมสีเขียวเข้ม ยังไม่ได้สีที่ต้องการ แปรงกระทุ้งที่ซื้อมาใหม่ ยังใหม่ไปหน่อย ยังไม่ได้รูปแบบใบไม้ที่ชอบ

 

Tags: , , , , , ,