บันทึกสีน้ำ - บนเส้นทางกลางป่าสีทอง

“บนเส้นทางกลางป่าสีทอง”
ภาพทิวทัศน์สีน้ำขนาด A2 ที่เลือกมาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกมือ อาจจะยังไม่ดีเท่าเดิม แต่ดีขึ้นกว่าภาพแรก ภาพนี้ฝึกระยะใกล้-ไกล ฝึกการทำ Texture ด้วยพู่กันจุ่มสีแห้ง ฝึกการใช่ริกเกอร์ ทำกิ่งไม้ ซึ่งรู้สึกว่าจะเมามันจนเยอะไปหน่อย อีกอย่างใจอยากให้สีส้มของใบมันสดและจัดกว่านี้ แต่ทำได้แค่นี้ ก็ได้แต่จดหลายๆ ข้อบกพร่อง เพื่อเอาไว้ปรับปรุงในภาพต่อๆ ไปครับ

 

Tags: , , , , , ,