บันทึกสีน้ำ - สะพานไม้ในป่าสีสด

ภาพสีน้ำขนาด A2 ของทางเดินในป่า ที่มีสะพานไม้เล็กๆ สำหรับเดินข้ามลำธาร ผมเลือกภาพนี้มาวาด เพื่อฝึกการผสมสี โดยเฉพาะสีเขียวหลายเฉด ที่จะใช้บ่อยมากในการวาดภาพทิวทัศน์ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ำ เพื่อสร้างความอ่อนแก่ของสี เพื่อควบคุมระยะในภาพ นอกจากนั้นยังฝึกการใช้แปรงกระทุ้ง เพื่อสร้างใบไม้ และเท็กซ์เจอร์ในส่วนต่างๆ ของภาพ โดยรวมแล้วทำงานได้ดีขึ้น แต่ยังต้องฝึกอีกมาก เพื่อให้ได้อย่างใจมากกว่านี้

 

Tags: , , , , , ,