บันทึกสีน้ำ - สะพานรถไฟสายธรรมชาติ

ภาพทิวทัศน์สีน้ำขนาด A2 ของสะพานรถไฟที่ทอดข้ามแม่น้ำ และป่าใหญ่ ยามเย็นในวันที่แสนสงบ

 

Tags: , , , , , ,