Good and Bad Day

วันนี้เป็นวันที่ต้องบันทึกไว้สำหรับชีวิตว่า เป็นวันที่ความรู้สึกทะยานขึ้นสูงที่สุด และต่ำที่สุดในวันเดียวกัน ขณะที่กำลังบันทึก เริ่มรู้สึกเหนื่อยกับชีวิต ในวันที่เส้นความรู้สึกแกว่งไปมามากเกินไป

 

Tags: , ,