ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ ส่วนหนึ่งก็คือคนที่ได้รู้จักผมผ่านการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรม การบรรยาย การทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ทั้งแบบตั้งใจ และแบบไม่ตั้งใจ ดังนั้น การได้เรียนรู้กัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน อันจะเป็นผลให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถเรียนรู้ใครได้ในเวลาอันสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่เพียงโพสต์เดียว จะรู้จักลึกซึ้งย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าไม่รู้จักกันเลย เราจะต้องเปลืองเวลาปรับความเข้าใจกันระยะหนึ่ง ซึ่งผมมองว่าในหนึ่งบทความสั้นๆ นี้ ถ้าได้เพียงรู้จักกันบ้าง อย่างน้อยน่าจะเพียงพอที่จะตัดสินใจได้หลังจากการอ่านเลยว่า คุณอยากจะทำงานกับผมหรือไม่?

คำถามที่สำคัญก่อนเริ่มงาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มงานกับผม ผมคิดว่าจะดีมากถ้าคุณได้ถามและตอบคำถามต่อไปนี้ ด้วยตัวคุณเอง เพื่อให้ได้คำตอบชัดเจน เพราะแน่นอนครับ ผมจะต้องตั้งคำถามเหล่านี้กับคุณแน่ๆ
1. คุณกำลังจะทำอะไร?
2. คุณต้องการให้ผมช่วยอะไร?
3. สิ่งที่คุณจะทำนั้น ได้ให้ประโยชน์กับตัวคุณเอง และคนอื่นๆ อย่างไร?

หลักคิดในการทำงาน

เนื่องจากผมเป็นคนงานเยอะ เพราะมีสิ่งที่อยากทำเยอะ แต่มีเวลาน้อยเมื่อเทียบกับงาน คาดหวังคุณภาพงานสูง และอยากทำงานให้ได้ประโยชน์กับสังคมหรือประเทศได้อย่างคุ้มค่า ในเวลาชีวิตอันจำกัด ดังนั้น ผมไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ผมอาจจะทำเองได้บ้าง ช่วยคนอื่นให้ทำงานได้บ้าง แต่จะไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้น งานที่เข้ามาในชีวิตจะต้องถูกเลือกบนฐานของความคิดดังต่อไปนี้

1. เราจะไม่ขอหรือบังคับกันในการทำงาน นั่นคือ ผมจะไม่ขอให้ใครทำอะไรให้ ถ้าอยากทำ ขอให้อยู่บนฐานที่เราเข้าใจเป้าหมายตรงกัน มีความอยากทำงาน และใคร่จะเห็นผลในการพัฒนาและประโยชน์ที่มีต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ ถ้าไม่อยากทำ ไม่ว่ากัน

2. ในการทำงานร่วมกัน ผมเน้นความยั่งยืนของผู้ที่ทำงานกับผม ดังนั้น ผมจะปฏิเสธการไปทำอะไรให้ แล้วคุณได้แค่ผลลัพธ์ แต่จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น ที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้ หรือถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณต้องจัดหา จัดซื้อ ก็จะช่วยแนะนำให้คุณได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุด เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้คุณยืนได้แข็งแรง เดินได้มั่นคง แล้วคุณวิ่งต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดขั้นจากการทำงานควรเป็นการพัฒนาบุคคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนางาน เพราะผมเชื่อว่าการทำงานจะประสิทธิภาพได้ จะต้องอาศัย บุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องที่ทำ มาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจนที่สามารถปฎิบัติตามได้ง่ายๆ และเครื่องมือที่จำเป็น

3. เวลาคือต้นทุน ดังนั้น ถ้าผมเห็นว่าไม่ใช่ นั่นคือ ไม่มีรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อยอด หรือไม่เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน หรือประเทศ ผมจะไม่เสียเวลาทำเป็นอันขาด

4. ผมไม่ทำงานในลักษณะใช้เงินนำหน้าสมอง ถ้าใช้ต้องเท่าที่จำเป็น ใช้สมองให้มาก เพราะใช้สมองมาก มีแต่จะพัฒนามากขึ้น ใช้เงินมากมีแต่เงินจะร่อยหรอลง

5. ผมไม่สนใจกล่อง สนใจผลลัพธ์ของการพัฒนา ที่เห็นแนวทางในอนาคตว่าจะไปต่ออย่างไร ดังนั้น งานที่จะเข้ามาในชีวิตผม ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไป งานเล็กๆ ระดับชุมชน ถ้าพิจารณาแล้วเกิดประโยชน์ ต่อยอดได้ สังคมได้เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาคน พัฒนาความคิด และเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้ ผมยินดีทำ