Workshop room
วันนี้การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยเกม โดยเป็นการล้อมวง แล้ววิทยากรก็เขียนคำถามบนกระดาษ แผ่นละคำถาม แล้วปั้นรวมกันคล้ายกระหล่ำปลี จากนั้นก็ห้เปิดเพลง แล้วส่งต่อกระหล่ำกระดาษนั้นไปรอบวง และถ้ากระหล่ำก้อนนี้หยุดที่ใคร ก็จะต้องแกะเอากระดาษแผ่นนอกสุดออกมา แล้วอ่านคำถามดังๆ พร้อมตอบคำถามนั้นให้เพื่อนๆ ได้ยิน ถ้าใครตอบไม่ได้ ก็อนุญาตให้เพื่อช่วยตอบได้ ก็ตื่นเต้นดีครับ สรุปว่างานนี้ผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศทุกคน โดนคำถามหมดทุกคนครับ

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้เรื่องหลักๆ ก็คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร และการกำหนดปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Audience Identification and Problem Formulation) ซึ่งขั้นตอนหลักก็คือ เราจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนครับ ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยเป็นใคร ปัญหาที่เป็นอยู่นั้นคืออะไร เพื่อจะนำข้อมูลนี้ไปออกแบบแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปครับ จริงๆ แล้ว ขั้นตอนนี้ หลายๆ คนอาจจะรู้จักในชื่อของกระบวนการวิคราะห์กลุ่มผู้ฟัง หรือกลุ่มเป้าหมาย (Audiences Analysis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่จะต้องทำก่อนการออกแบบและพัฒนาสื่อ ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ก็คือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ในรูปแบบ และช่องทางที่ถูกต้องหรือเหมาะสม

ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม หลุ่มหนึ่งมีสมาชิก 4-5 คน ซึ่งผมเป็นสมาชิกในกลุ่ม Education  ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องวางแผนการสื่อสารความเข้าใจในโครงการ Memory of the World ไปยังองค์กร หรือบุคคลในภาคการศึกษา ซึ่งหมายรวมทั้งภาคนโยบาย ผุ้สอน และผู้เรียน ซึ่งเราก็มานั่งคุยกัน โดยเอาประสบการณ์จากทุกประเทศมาแลกเปลี่ยนกัน เราพบว่าปัญหาที่ทุกประเทศมีเหมือนกัน ก็คือ ในภาคการศึกษา ไม่ได้มีเนื้อหา หรือการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของมรดกความทรงจำแห่งโลก ซึ่งปัญหาก็มีอยู่หลายระดับ มีความยากง่ายแตกต่างกัน ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

ดังนั้น เราจึงแบ่งปัญหาออกเป็นสองระยะ คือ ระยะสั้นเราแก้ปัญหาที่การเพิ่มความรู ความเข้าใจให้กับครู ผ่านการสัมมนา หรือการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อให้ครูมีความรู้ในเรื่องของมรดกความทรงจำของโลก และสามารถสื่อสารผ่านการสอนไปยังเด็กได้ แต่ในระยะยาวการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในบางวิชา เช่น วิชาที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม ควรจะต้องมีการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของมรดกความทรงจำแห่งโลก เข้าไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรนั้นเราเห็นตรงกันว่า เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทำเสร็จได้ง่ายๆ มีขั้นตอน และใช้เวลาเยอะ จึงถูกกำหนดให้เป็นการดำเนินงานในระยะยาว

การฝึกอบรมในวันนี้ปิดท้ายด้วยการบรรยายที่น่าประทับใจ 2 หัวข้อ คือ การออกแบบข้อความหรือสโลแกนำหรับการประชาสัมพันธ์ ที่เสมือนเป็นสิ่งที่กำลังบอกว่าเรากำลังจะทำอะไร ทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร เพื่อให้การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ของเราเป็นที่น่าจดจำ ยกตัวอย่างเช่น สโลแกนของโนเกีย ที่บอกว่า “Connecting People” ที่เป็นการสื่อคำสั้นๆ ที่เป็นภาพให้คนทั่วไปเห็นว่า โนเกียได้ให้อะไรกับผู้ใช้ นั่นคือ ให้คุณเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ได้ นั่นเอง และการบรรยายสุดท้ายเป็นการบรรยายของคุณนิก ที่คลั่งไคล้การสร้างหนัง ที่ได้พูดถึงเรื่องของบทบาทของ Film Production กับการสื่อสาร ซึ่งสิ่งที่คุณนิกทำ และเอามาโชว์ให้ดูนั้น ยอดเยี่ยมมากครับ คุณนิกบอกว่าเปิดโรงเรียนสอนทำหนัง ผมเองยังอยากไปเรียนเลยครับ เพราะผมคิดว่าผมคงได้แก่นของการคิดในการสร้างหนัง มากกว่าการเรียนการใช้อุปกรณ์ และใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร เพื่อทำหนังออกมา โดยปราศจากชีวิตและลมหายใจของหนังเท่านั้นครับ การฝึกอบรมวันนี้จบลงเกือบสองทุ่ม เป็นวันที่ยาว แต่เรียนด้วยความสุข ถึงแม้จะต้องแลกด้วยงานในชั่วโมงที่หนักหนา แต่ก็คุ้มครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,