ตัวอย่างภาพยนตร์ “รามเกียรติ์ แอนิเมชั่น” ในโครงการ ๑๒ สิงหา เคียงคู่เคียงราษฎร์ ที่จะฉายให้ประชาชน ชมฟรี ๗ วัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจะฉายที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema City ตั้งแต่ วันที่ ๙ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

ภาพยนตร์ “รามเกียรติ์” สร้างจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว มีความยาว ๓๕ นาที โดยรวมทีมเชี่ยวชาญด้านการทำแอนิเมชั่นจากทั้งหมด ๗ บริษัท รวมประมาณ ๗๐ คน เริ่มตั้งแต่การเก็บภาพรายละเอียดทั้งหมด ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมี ๑๗๘ ห้องภาพมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐

จากนั้นเก็บรายละเอียดของตัวละครที่ดำเนินเรื่อง สร้างฉากขึ้นมาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธีรภัทร ทองนิ่ม ช่างซ่อมที่บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในวัดพระแก้ว และเป็นแฟนพันธุ์แท้รามเกียรติ์ มาเป็นที่ปรึกษา นอกจากนั้น ยังมีการสร้างการเคลื่อนไหวที่สมจริง โดยได้รับคำแนะนำ และความช่วยเหลือจากครูนาฏศิลป์ ที่ช่วยแสดงท่าทางของตัวละครแต่ละตัว เพื่อให้ภาพที่ออกมามีความเป็นไทย มีชีวิต สนุก และสมบูรณ์ที่สุด

การจัดทำภาพยนตร์รามเกียรติ์ แอนิเมชั่น ตั้งใจทำทั้งหมด ๔ ตอน คือ
๑. ตอนที่ ๑ ภาคปฐมบท เป็นจุดกำเนิดเรื่องราวต่างๆ แฝงแง่คิดในเรื่องโดยใช้ชื่อว่า “ธรรมะแห่งราชา”
๒. ตอนที่ ๒ บุกลงกา
๓. ตอนที่ ๓ ธรรมะสงคราม เป็นการรบกับพวกญาติมิตรของทศกัณฐ์
๔. ตอนที่ ๔ รามเกียรติ์ หรือ เกียรติของพระราม

 

Tags: , , , , , , , , , , ,