Water Lily Shop

นับจากหน้าหนาว จนถึงครึ่งร้อนครึ่งหนาวในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำ ดิน หรือให้ปุ๋ยสม่ำเสมออย่างที่ควรทำ อาจจะมีบ้างบางช่วงที่น้ำในอ่างบัวเริ่มขุ่น ผมก็เปลี่ยนน้ำ จากเดิมที่จะใส่ปุ๋ยทุก ๓ อาทิตย์ ก็เป็นหลักเดือนถึงจะใส่ที เนื่องจากไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมันกำลังมากเกินไปสำหรับบัวหรือไม่ แต่สิ่งที่ไม่ได้ทำเลยก็คือ การเปลี่ยนดิน ซึ่งเป็นผลให้ดินร่วนเสีย ซึ่งผมตั้งใจเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี ว่าจะเปลี่ยนดินให้กับบัวทุกอ่างในช่งสงกรานต์

และในวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อดินอีกครั้ง ซึ่งเป็นดินก้อนที่สอง และคาดว่าจะไม่พอ อาจจะต้องไปซื้ออีกในอนาคต แต่ไม่อยากจะซื้อมาเยอะ เพราะถ้าไม่ได้ใช้ ดินจะแห้งเหมือนที่ผ่านมา กินที่ซื้อเป็นดินเหนียว ที่ถูกอัดมาเป็นก้อน มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ราคาอยู่ที่ ๔๐ บาทต่อก้อน จริงๆ ก็มีดินบัวขนาดก้อนเล็กๆ มีลักษณะเหมือนจานบิน ขายก้อนละ ๑๐ บาท แต่ซื้อดินขนาดเล็ก ๔ ก้อน จะไม่เท่ากับการซื้อดินขนาดใหญ่ ๑ ก้อน นอกจากดินแล้วสิ่งที่ผมทดลองเพิ่มเติมในคราวนี้ก็คือ ปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอ ๑๖-๑๖-๑๖ ที่ใช้ใส่ต้นไม้ปกตินี่แหละครับ ปกติผมจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ แต่จะใช้ปุ๋ยบัวอัดเม็ดโดยเฉพาะมากกว่า

Agricultural Equipment Shop

วิถีการปลูกบัวของผม จะใช้วิธีการที่เรียกว่า การยกจุ่ม ซึ่งก็คือ การเอากะละมังขนาดเล็ก ซึ่งผมซื้อเอาไว้จากร้าขายทุกอย่างในราคา ๒๐ บาทที่ตลาดไทย มาโรยปุ๋ยรองพื้นไว้ก่อน ซึ่งจะไม่ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไป จากนั้นก็อัดดินเหนียวลงในกะละมังจนเต็ม จากนั้นจึงขุดบัวจากกะละมังเดิม ฉีดน้ำเพื่อชำระดินที่ติดอยู่ และตัดรากที่ยาวยุ่บยั่บออก ถ้าเหง้าของบัวมีการแตกหน่อ ก็จะตัดแบ่งเหง้าออก เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดรากมากเกินไป จนมาแย่งอาหารกัน และเมื่อตัดแบ่งแล้ว ก็จะได้บัวใหม่อีกหนึ่งต้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ อ่างสำหรับปลูกบัวเริ่มไม่พอ

My Water Lily

ปกติผมจะใช้อ่างเคลือบลายมังกร  ขนาด ๒ ปี๊บ ใส่น้ำจนเต็ม เอากะละมังที่ปลูกบัววางลงไปในอ่าง วางอ่างไว้กลางแจ้ง แสงแดดส่องถึง จากนั้นก็คอยดูน้ำ เติมน้ำเพื่อให้น้ำในอ่างมีการหมุนเวียน ถ้าน้ำเริ่มขุ่น ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งนานๆ จะทำทีนึง ซึ่งการปลูกบัวก็กลายเป็นงานที่ใช้เวลาไป แต่เป็นการใช้เวลาที่มีความสุข โดยเฉพาะเวลาที่มีดอกออกมาทักทาย มันก็คือผลของการดูแลเอาใจใส่ของเรานั่นเอง บัวที่บ้านมีหลายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นบัวฝรั่ง เพราะผมอยากปลูกไว้ในอ่างขนาดไม่ใหญ่นัก และบัวที่เลือก ส่วนใหญ่จะเป็นบัวที่มีใบกลม เอาไว้เมื่อบัวเริ่มออกดอก ผมจะเอามาแนะนำนะครับ

 

Tags: