บันทึกสีน้ำ – กลมกลืน

“กลมกลืน” ภาพสีน้ำขนาด A2 ของบ้านในชนบทที่ถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้อย่างกลมกลืน สงบ และร่มรื่น ภาพนี้ใช้เทคนิคการระบายสีแบบเปียกบนเปียกระบายในหลายๆ ส่วน เช่น ท้องฟ้า หลังคา ต้นไม้ เป็นต้น

continue reading »