๑๐ เล่มในความทรงจำ (๖) – เขาว่าผมคือมืออาชีพ

สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ถูกจัดอยู่ในทำเนียบหนังสือในความทรงจำของผม และนำมาซึ่งการซื้อหนังสืออีกหลายเล่มของคุณสุจินต์ จันทร์นวล ก็คือการที่หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เรามีมุมมองอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่หมุนซ้าย หมุนขวา มองหน้า หรือมองหลังเท่านั้น แต่ทำให้เรามองในมุมที่คนธรรมดา ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต ผ่านประสบการณ์ในการทำงานน้อยๆ อย่างเราไม่เคยนึกถึง

continue reading »