วิ่งถูกวิธี เบิร์นดี มีแต่เฟิร์ม

หนังสือเล่มนี้ยังมีแนวคิดหลักที่สำคัญ คือ การให้ความสำคัญกับการวิ่งได้นานๆ วิ่งได้สม่ำเสมอ จนเป็นกิจวัตร มากกว่าการวิ่งเร็ว ซึ่งก็ตรงใจผมพอดี รวมทั้งได้ให้คำตอบหลายๆ ประเด็น ที่ผมเชื่อว่าเป็นคำถามในใจของมือใหม่หัดวิ่งทุกๆ ท่าน

continue reading »