หนังยางล้างใจ (ฉบับปรับปรุง)

ด้วยวิธีการล้างใจโดยใช้เทคนิคหนังยาง พลังแห่งการขอบคุณ ทำให้ตัวเราเองมีความสุขมากยิ่งขึ้น อาจจะไม่ได้ลบเรื่องลบๆ ร้ายๆ ไปจนหมดสิ้นจากชีวิต แต่เป็นการแทนที่ด้วยความคิดในมุมมองบวกเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน

continue reading »