บันทึกสีน้ำ – สภาวะหยุดพัก

ภาพสีน้ำขนาด A2 ของหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล ในวันที่น้ำลง เรือประมงทั้งเล็กและใหญ่เกยตื้นอยู่บนฝั่ง รอเวลาที่น้ำขึ้น เพื่อการเดินทางออกหาปลาอีกครั้ง

continue reading »