บันทึกสีน้ำ – กลางทุ่ง

ภาพทิวทัศน์ขนาด A2 ที่เป็นภาพของท้องทุ่งเวิ้งว้างกลางหน้าร้อน ที่แดดร้อนจัดในชนบท ภาพนี้ถือเป็นภาพฝึกทักษะพื้นฐาน ทั้งการระบายเรียบ การไล่ความเข้มของท้องฟ้า การดึงสีเพื่อให้ได้ก้อนเมฆ การระบายทับที่ภูเขาให้ได้ความเข้ม และระยะ

continue reading »