๑๐ เล่มในความทรงจำ (๘) – Watercolor Painting I การเขียนภาพสีน้ำ

ผมยังจำวันแรกของการเรียนได้ วันที่ผมก้าวจากความไม่กล้า ความกลัวในการจะเดินตามความฝันในการวาดภาพ ไปสู่เส้นทางที่จะทำความฝันให้เป็นจริงในที่สุด และแน่นอนครับว่าหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากที่สุดอีกเล่มหนึ่งครับ

continue reading »