บันทึกสีน้ำ – สะพานรถไฟสายธรรมชาติ

ภาพทิวทัศน์สีน้ำขนาด A2 ของสะพานรถไฟที่ทอดข้ามแม่น้ำ และป่าใหญ่ ยามเย็นในวันที่แสนสงบ

continue reading »