A Year of Marathon

หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย ให้แรงบันดาลใจ สำหรับผู้สนใจในการวิ่งในระยะยาว แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ หรือมือไม่ใหม่ แต่อยากหาแรงบันดาลใจ

continue reading »