บันทึกสีน้ำ – หมู่บ้านชาวประมง

ภาพสีน้ำขนาด A2 ที่วาดเป็นภาพแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านชาวประมงในวันที่พายุกำลังก่อตัว

continue reading »