บันทึกสีน้ำ – สีน้ำภาพแรก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่เรียนสีน้ำครั้งที่ ๒ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการวาดภาพ ต่อจากที่วาดครั้งที่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากครั้งแรก เป็นการเริ่มต้นกับการเรียนสีน้ำแบบจริงจัง ในตอนแก่ ก็เหมือนกับการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แล้วเรียนรู้กันตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของสีน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ และที่สำคัญก็คือการขึงกระดาษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวาดภาพสีน้ำ จากนั้นจึงเป็นการเรียนเรื่องการระบายเรียบ การระบายเรียบโดยใช้หลายสี และจบด้วยการระบายเคลือบ จบการเรียนครั้งแรกของการเรียนสีน้ำ ด้วยการได้ภาพทิวทัศน์ที่มีท้องฟ้า และภูเขา สิ่งที่ได้จากการเรียนสีน้ำครั้งแรกนี้สำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นแนวทางในการวาดภาพที่ถูกต้องแล้ง อาจารย์ยังได้สอนให้เห็นความงามของการวาดภาพสีน้ำ ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อมือใหม่อย่างผมอย่างยิ่ง

continue reading »