๑๐ เล่มในความทรงจำ (๑๐) – เพียงชายคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษ

“เพียงชายคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษ” เขียนโดยคุณคันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง ที่มีลักษณะงานเป็นการเล่าประสบการณ์ ในการเป็นอาจารย์พิเศษ ที่อ่านแล้วจะได้รับรู้เรื่องราว ความคิด หรือประสบการณ์ของคนเป็นอาจารย์ ใครที่คิดจะเป็นอาจารย์พิเศษ หรือใครที่กำลังจะเป็นอาจารย์พิเศษ ถ้าสามารถหามาอ่านได้ ผมก็ขอแนะนำ

continue reading »