ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเสียใจ

ผมเลือกที่จะทิ้งระยะ หลังจากผลการเลือกตั้ง ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ในการที่จะเขียนบทความนี้ สิ่งที่ผมอยากจะบันทึกไว้ในความทรงจำของผม ก็คือ ปรากฏการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ทั้งในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก และนอกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก

continue reading »