๑๐ เล่มในความทรงจำ (๗) – เล่าเท่าที่รู้

เล่าเท่าที่รู้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์เศรษฐกิจ ทั้งของประเทศไทย และเศรษฐกิจของโลก จากคอลัมน์ “สีซอให้ควายฟัง” และ “เท่าที่รู้” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยเน้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

continue reading »