น้ำท่วม ๒๕๕๔ : ตอนที่ ๒ – เปิดใจ ทำไมคิดสู้กับน้ำ

การอพยพ หนีภัย ออกจากจุดนี้ไปนั้นง่าย แค่คิดและตัดสินใจแล้วเริ่มได้เลย แต่การที่จะมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับปัญหา เนื่องจากคิดว่าเราจะมาหนีทุกปัญหาไม่ได้ แต่ต้องอยู่ เพื่อรับรู้ วิเคราะห์ และรับมือกับปัญหานั้นอย่างมีสติ และเต็มกำลัง ในขณะที่กระบวนการประเมินความเสี่ยงต้องมีอยู่ตลอด

continue reading »