บันทึกการเตรียมรับมือน้ำท่วม – แผนรับมือ

นายวีระ วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดว่า มวลน้ำจากนิคมโรจนะก้อนใหญ่จะเดินทางมาถึงคลอง ๒๖ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันนี้ และจะเดินทางต่อมาถึงคลองระพีพัฒน์ภายใน ๓ วัน ก่อนจะไหลเข้าคลองรังสิต จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรังสิตคลอง ๑ ถึงคลอง ๖ ซึ่งเป็นเขตชุมชน เตรียมตัวป้องกันอุกภัยที่จะเกิดจากน้ำเอ่อล้น คาดว่าระดับน้ำจะสูงจากพื้นถนนในเขตชุมชนไม่เกิน ๑ เมตร ส่วนพื้นที่ตั้งแต่คลอง ๗ เป็นต้นไปเป็นทุ่งนาความเดือดร้อนจะไม่มาก

continue reading »