• น้ำท่วม ๒๕๕๔ : ตอนที่ ๒ – เปิดใจ ทำไมคิดสู้กับน้ำ

  น้ำท่วม ๒๕๕๔ : ตอนที่ ๒ – เปิดใจ ทำไมคิดสู้กับน้ำ

  การอพยพ หนีภัย ออกจากจุดนี้ไปนั้นง่าย แค่คิดและตัดสินใจแล้วเริ่มได้เลย แต่การที่จะมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับปัญหา เนื่องจากคิดว่าเราจะมาหนีทุกปัญหาไม่ได้ แต่ต้องอยู่ เพื่อรับรู้ วิเคราะห์ และรับมือกับปัญหานั้นอย่างมีสติ และเต็มกำลัง ในขณะที่กระบวนการประเมินความเสี่ยงต้องมีอยู่ตลอด

  continue reading »

   
   
 • น้ำท่วม ๒๕๕๔ : ตอนที่ ๑ – วันที่ต้องอพยพ

  น้ำท่วม ๒๕๕๔ : ตอนที่ ๑ – วันที่ต้องอพยพ

  ในเวลานั้น ผมไม่คิดว่าใครจะคิดว่าไม่ท่วม เพราะน้ำเริ่มท่วมแล้ว แต่ผมคิดว่าเราควรจะรับมือ เพื่อให้เราสามารถอยู่กับน้ำได้ โดยสูญเสียน้อยที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน แต่ดูเหมือนเสียงเพียงไม่กี่เสียง ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป นั่นคือ แปลความได้ว่า “ตัวใคร ตัวมัน”

  continue reading »

   
   
 • บันทึกการเตรียมรับมือน้ำท่วม – แผนรับมือ

  บันทึกการเตรียมรับมือน้ำท่วม – แผนรับมือ

  นายวีระ วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดว่า มวลน้ำจากนิคมโรจนะก้อนใหญ่จะเดินทางมาถึงคลอง ๒๖ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันนี้ และจะเดินทางต่อมาถึงคลองระพีพัฒน์ภายใน ๓ วัน ก่อนจะไหลเข้าคลองรังสิต จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรังสิตคลอง ๑ ถึงคลอง ๖ ซึ่งเป็นเขตชุมชน เตรียมตัวป้องกันอุกภัยที่จะเกิดจากน้ำเอ่อล้น คาดว่าระดับน้ำจะสูงจากพื้นถนนในเขตชุมชนไม่เกิน ๑ เมตร ส่วนพื้นที่ตั้งแต่คลอง ๗ เป็นต้นไปเป็นทุ่งนาความเดือดร้อนจะไม่มาก

  continue reading »