เล่นหุ้นกำไรไม่เสี่ยงด้วย DCA

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน คือ คุณกวิน สุวรรณตระกูล มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการลงทุนด้วยวิธีการ DCA และได้ถ่ายทอดความรู้ออกมาให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในแนวทางการลงทุนแบบ DCA

continue reading »