• กำหนดการสัมมนาหัวข้อ "เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม (Virtual Reality Technology for Cultural Preservation)"

  กำหนดการสัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม (Virtual Reality Technology for Cultural Preservation) วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา : 13.30 น. – 17.00 น. สถานที่ : อาคาร CC ห้องประชุม 305 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50 คน (ลงทะเบียนล่วงหน้า) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา : ไม่มี วัตถุประสงค์ : 1. จุดประกาย และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และสื่อสารข้อมูลทางวัฒนธรรม 2. นำเสนอแนวทาง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์และสื่อสารข้อมูลทางวัฒนธรรม 3. เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านวัฒนธรรม ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ

  continue reading »

   
   
 • พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์

  พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ผมได้ไปบรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์” ให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ ที่สำคัญของการบรรยายในครั้งนี้คือ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพ หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำงานของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยี ในฐานะของเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจ และนำไปใช้งานจริงได้ง่าย ยังผลให้เกิดการทำงานของพิพิธภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุก และตอบสนองต่อความต่องการของสังคม

  continue reading »