• ปลายหนาวที่เกาหลี ๗ : พิพิธภัณฑ์อีกครั้งก่อนเติมพลังเดินต่อ

  ปลายหนาวที่เกาหลี ๗ : พิพิธภัณฑ์อีกครั้งก่อนเติมพลังเดินต่อ

  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี เปิดให้เข้าชมในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุจากสมัยราชวงศ์โชซอน ที่นำออกมาจากพระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังชางเกียงกุง และศาสนสถานจงเมียว รวมกันแล้วจำนวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ชิ้น โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๕ หมวด คือ หมวดประวัติและตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ หมวดพิธีกรรมจากบรรพบุรุษ หมวดสถาปัตยกรรมในพระราชวัง หมวดวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยรางวงศ์โชซอน และหมวดวิถีชีวิตของราชวงศ์

  continue reading »

   
   
 • ปลายหนาวที่เกาหลี ๖ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเคียงบกกุง

  ปลายหนาวที่เกาหลี ๖ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเคียงบกกุง

  คำว่า “เคียงบกกุง” ในภาษาเกาหลี แปลว่า “พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง (The Palace of Shining Blessings)” พระราชวังแห่งนี้ เป็นพระราชวังที่สำคัญ ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงโซล เคียงบกกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน ในปี พ.ศ. ๑๙๓๗ และได้กลายเป็นพระราชวังหลวง หรือวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์ และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด ต่อมาได้รับการต่อเติมในยคสมัยของพระเจ้าแทจง และพระเจ้าเซจงมหาราช

  continue reading »

   
   
 • ปลายหนาวที่เกาหลี ๔ : อุ่นเครื่องกันที่พระราชวังถ๊อกซูกุง

  ปลายหนาวที่เกาหลี ๔ : อุ่นเครื่องกันที่พระราชวังถ๊อกซูกุง

  พระราชวังถ็อกซูกุง (พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง) ตั้งอยู่หัวมุมของสี่แยก เยื้องๆ กับศาลากลางกรุงโซล ซึ่งตอนที่ไปเขาปิดปรับปรุงอยู่ เคยไปเมื่อหลายปีก่อน มีฉายหนังกลางแปลงให้ดูในสนามหน้าศาลากลางด้วย อารมณ์สนามหลวงบ้านเราดีๆ นี่เอง พระราชวังถ๊อกซูกุงนี้ มีความโดดเด่นเรื่องกำแพงหินที่สวยงาม ทอดตัวโค้งสอดรับกับถนน เป็นปราการที่กั้นระหว่างความทันสมัย ของอาคารและหมู่ตึกสไตล์ตะวันตก กับพระราชวังที่คงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาวเกาหลี

  continue reading »