๑๐ เล่มในความทรงจำ (๙) – Sketch Your World

ทุกๆ ก้าวที่เดิน ทุกๆ หน้าที่อ่าน และทุกๆ ทักษะที่เพิ่มขึ้น การตื่นเต้นกับความรู้ใหม่ที่ถูกเปิดเข้ามาสู่สมอง และนำไปสู่ความสามารถในการทำได้ ปฏิบัติได้ มันทำให้ผมมีความสุข และไม่เคยรู้สึกเหนื่อยกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เลย

continue reading »