• มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล 3 : รูปแบบมาตรฐานข้อมูลดิจิทัล

  มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล 3 : รูปแบบมาตรฐานข้อมูลดิจิทัล

  จากบทความในเรื่องมาตรฐานข้อมูลดิจิทัล ตอนที่ 1 และ 2 ผมคิดว่าน่าจะทำให้ท่านผู้อ่านเห็นกรอบแนวคิด และวิธีการในการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงรูปแบบที่ผมใช้ แต่ก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้ท่านสามารถคิด และหาแนวทางที่อาจจะเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน แต่เหมาะสมสำหรับเงื่อนไขต่างๆ ของการกำหนดมาตรฐาน สำหรับการนำมาใช้งานร่วมกัน ในบทความตอนนี้ เป็นบทความตอนสุดท้าย ที่ผมจะพูดในเรื่องของความเห็นของผม ต่อรูปแบบของมาตรฐานข้อมูลดิจิทัล ว่าควรจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งก็คงกติกาเหมือนเดิมนะครับ ว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของผม ที่ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์เป็นหลัก และแน่นอนครับ อาจจะผิด หรืออาจจะถูก นั่นสุดแล้วแต่ท่านผู้อ่าน จะอ่านด้วยความเข้าใจตั้งต้นที่ตรงกันและคิดพิจารณาเอาเองครับ

  continue reading »

   
   
 • มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล 2 : จะกำหนดมาตรฐานได้อย่างไร?

  เมื่อเราเข้าใจและกำหนดกรอบของมาตรฐาน ที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาแล้ว ปัญหาของเกือบทุกการสร้างมาตรฐานก็คือ แล้วจะเริ่มต้นทำงานอย่างไร อีกนั่นแหละครับ บทความตอนนี้ผมนำความคิดเห็นเฉพาะตัวของผม ซึ่งได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐาน เป็นคณะทำงาน รวมทั้งประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานชุดต่างๆ มามากมาย ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่ากระบวนวิธีที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนนี้ จะดีที่สุดสำหรับการทำงานในทุกระบบ แต่อาจจะใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะการกำหนดมาตรฐานสำหรับแต่ละเรื่องนั้นจะมีข้อกำหนด เงื่อนไข หรือลักษณะการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน แต่ผมก็หวังว่าแนวคิดของผมพอจะเป็นแนวทางให้คนที่เข้ามาอ่านได้คิด ได้เห็นวิธีการ เพื่อจะเป็นข้อมูลในการหากระบวนวิธีที่เหมาะสม กับการทำงานของท่านต่อไปครับ

  continue reading »

   
   
 • มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล 1 : เข้าใจคำว่ามาตรฐานกันก่อน

  เมื่อหลายอาทิตย์ก่อน ได้เข้าไปฟังอาจารย์บุญเลิศบรรยายเรื่องเกี่ยวกับคลังภาพดิจิทัล ซึ่งในตอนท้ายก็ได้แลกเปลี่ยนกัน ในประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่ง นั่นคือประเด็นของมาตรฐานรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ซึ่งอาจารย์บุญเลิศก็เล่าให้ฟังว่า ตอนนี้มีปัญหาในประเด็นนี้อย่างไร ซึ่งผมก็รับปากว่าผมจะมาแลกเปลี่ยนความคิดของผม ในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่ง หาใช่ความคิดของหน่วยงานไม่ ซึ่งแน่นอนครับ ผมเลือกที่จะพูดประเด็นนี้ผ่านบล็อกของผม เนื่องจากคิดว่าประเด็นแบบนี้ เป็นประเด็นพื้นฐาน ที่มีประโยชน์ต่อทุกๆ คน ทุกๆ องค์กร ที่กำลังดำเนินการ หรือมีแผนว่าจะดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ จัดการ และเผยแพร่องค์ความรู้ของตนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือข้อคิดเห็นส่วนตัว ดังนั้น ที่ถูกคือ ท่านอ่านแล้วคิดตาม พิจารณาเหตุและผลที่ผมเล่าให้ฟัง แล้วไปคิดและตัดสินใจเอาเอง และบทความชุดนี้อาจจะมีหลายตอนครับ น่าจะไม่เกิน 3 ตอน อยากพูดทีละประเด็น ตามลำดับ จะได้ไม่เปรอะไปหมด ถ้าเข้าใจตรงกันแล้ว ขอเชิญอ่านเนื้อหาในตอนที่ 1 ที่ผมให้ชื่อตอนว่า “เข้าใจคำว่ามาตรฐานกันก่อน”

  continue reading »