His name is 911

ผมเข้าไปพบกับเว็บไซต์ Verbatim Media Monster จากลิงค์ของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาโชว์สัตว์ประหลาดที่เขาสร้างขึ้น ด้วยความที่อยากรู้ว่าประหลาดยังไง และอยากรู้มากไปกว่านั้นว่าสร้างยังไง ก็เลนยทำให้ผมได้เปิดเข้าไปสู่โลกของสัตว์ประหลาด ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ของ Verbatim

continue reading »