• งานสัมมนาประจำปี

  ช่วงบ่ายของวันนี้ ผมนั่งร่างกำหนดการสัมมนาประจำปี ของโครงการที่ผมดูแลอยู่ ซึ่งครั้งนีเป็นครั้งที่สองที่เราคิดจะจัดสัมมนา ประจำปีของโครงการ เพื่อให้คนซีกวัฒนธรรม และคนซีกเทคโนโลยีได้เจอกัน เพราะถึงแม้ว่าหลายๆ คนจะมีความเชื่อว่า คนสองซีกนี้คุยกันไม่รู้เรื่องหรอก แต่ผมกลับคิดต่าง ผมมองว่าเราคุยกันได้ เพียงแค่ต้องเปิดใจ ยอมรับความแตกต่าง และข้อจำกัดของแต่ละซีก ผมเองจบมาทางด้านเทคโนโลยี แต่มีความรักในศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ดังนั้น ผมจึงเริ่มต้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พยายามแทรกตัวเข้าไปรับรู้เรื่องราวของซีกวัฒนธรรมให้มากขึ้น ยิ่งรู้จักก็ยิ่งชอบ และรู้สึกว่าเทคโนโลยีอาจจะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบาย ทันสมัย แต่วัฒนธรรมทำให้เรามีความเป็นคน ทำให้เราใส่ใจ แม้เพียงธุลีที่หุ่นยนต์อาจจะมองข้าม ในทางกลับกัน ผมเห็นว่าคนที่อยู่ในซีกวัฒนธรรม ก็จะต้องปรับตัวมารับรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น ในฐานะเครื่องมือ ที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ ไม่มีอะไรยากเกินเรียนรู้ และทุกอย่างเรียนรู้ข้ามฟากได้เสมอ เพียงแต่จะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับฐานความรู้ที่เรามีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าเราคุยกันได้ และควรจะคุยกัน เพราะมีงานมากมายที่ คนซีกเทคโนโลยีควรจะเข้าไปช่วย ลองนึกสิครับว่า บรรพบุรุษของเรา ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในสมัยนั้น ในการเก็บสะสม องค์ความรู้ เรื่องราว และภูมิปัญญามาสู่พวกเราในรูปแบบต่างๆ เช่น บันทึกไว้บนใบลาน สมุดข่อย พับสา ฯลฯ แล้วเราล่ะ คิดจะใช้ปัญญา และเทคโนโลยีที่มีอยู่ทำในสิ่งเดียวกันให้ลูกหลานเราบ้างหรือไม่ สำหรับผม ผมทำโดยไม่ลังเล

  continue reading »

   
   
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงผลแบบเสมือนจริง ในงานพิพิธภัณฑ์

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงผลแบบเสมือนจริง ในงานพิพิธภัณฑ์

  ทดสอบการแสดงผล

  continue reading »

   
   
 • พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์

  พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ผมได้ไปบรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานพิพิธภัณฑ์” ให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ ที่สำคัญของการบรรยายในครั้งนี้คือ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพ หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำงานของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยี ในฐานะของเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจ และนำไปใช้งานจริงได้ง่าย ยังผลให้เกิดการทำงานของพิพิธภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุก และตอบสนองต่อความต่องการของสังคม

  continue reading »