Watercolour Painting

ปัญหาหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาคาใจ ที่ผมรู้สึกว่ายังแก้ไม่ตก ก็คือ ปัญหาเรื่องของความเข้าใจในส่วนผสมของน้ำ ซึ่งผมคิดเอาเองว่า ระบายสีน้ำ แต่ถ้าไม่เข้าใจการใจการใช้น้ำ ก็จะขาดทักษะการควบคุมความอ่อนแก่ ความโปร่งเบา หรือทึบของสี ดังนั้น ภาพนี้ ผมตั้งใจจะวาดภาพทิวทัศน์แบบเดิมๆ ที่เคยวาด หวังว่าท่านผู้อ่านจะยังไม่เบื่อนะครับ ช่วงนี้เป็นโหมดเรียนรู้ และฝึกหัด จะต้องย้ำคิดย้ำทำหน่อยนะครับ แต่จะพยายามให้เกิดความแตกต่าง ทั้งทางเทคนิค และทางเนื้อหาของภาพนะครับ ภาพนี้ ดูทิวทัศน์แบบเดิมไปก่อน แต่คราวนี้ผมทดลองภาพทิวทัศน์ในแบบโมโนโครม คือ ผมใช้สีเพียงสีเดียวในการวาดภาพ แต่ใช้การเติมน้ำ เพื่อให้ได้ความอ่อนและเข้มของระดับสี

ส่วนเทคนิคการใช้แปรง และการวาดภาพ ผมยังคงใช้เทคนิคการวาดภาพโดยใช้พู่กันแบนแบบพี่ฝรั่ง แต่คราวนี้ลองใช้พูกดันขนาดกลางบ้าง ยังคงไม่ค่อยถนัดเหมือนเดิม แต่รู้สึกว่าควบคุมได้มากขึ้นครับ จริงๆ ก่อนหน้านี้ ผมวาดภาพนี้ไปแล้ว แต่พบปัญหาว่าความเข้มของท้องฟ้ามันเข้มากกว่าที่อยากให้เป็น การไล่อ่อนแก่ของท้องฟ้าเลยมองไม่เห็น ก็เลยวาดภาพนี้ใหม่ คราวนี้ควบคุมความอ่อน ความเข้มของสีได้ดีขึ้นครับ ผมคิดว่า ปัญหาคือ เราคิด หรือรู้สึกเอาว่า เมื่อเติมน้ำมากไป สีจะหาย จะเหลือแต่น้ำ แต่จริงๆ เราสามารถเติมน้ำได้มากกว่าที่คิด พยายามฝึกต่อ เพื่อรักษาความรู้สึกของส่วนผสมของน้ำ และสีให้ได้ธรรมชาติของสีน้ำ เอาเป็นว่า ตอนนี้เดี๋ยวรอสีแห้ง กระดาษแห้งให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยขึงกระดาษเพื่อวาดภาพถัดไปเลยนะครับ

 

Tags: , ,