Yee & Nueng Wedding Ceremony

นอกจากการทำวิดีโองานแต่งให้กับงานแต่งของหยีกับหนึ่งแล้ว อีกภารกิจหนึ่งก็คือการบันทึกภาพในงานแต่ง ทั้งงานพิธีเช้า และงานเลี้ยงในตอนเย็น ซึ่งก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่หนักใจเสมอเวลารับงานมา เพราะเข้าใจถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในงานแต่งงานของแต่ละคู่ ที่ไม่สามารถยอมให้ผิดพลาดได้ ไม่สามารถยอมให้ย้อนกลับมาทำซ้ำใหม่ได้ ดังนั้น การเตรียมตัว การทำการบ้าน และการมีสมาธิกับงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยลง หลายคนอาจจะบอกว่า ไม่ต้องซีเรียส ไม่ได้รับจ้างสักหน่อย แต่ผมมองว่า รับจ้าง หรือไม่รับจ้าง นั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการทำงานถ่ายภาพในงานแต่งงาน เพราะไม่ว่าจะรับจ้าง หรือไม่รับจ้าง สุดท้ายแล้ว ก็ยอมให้พลาดการบันทึกภาพ หรือเกิดความผิดพลาดในการถ่ายภาพไม่ได้ หรือยอมให้คุณภาพของงานต่ำกว่ากันไม่ได้ คือไม่ใช่ว่าไม่รับจ้าง ก็ยอมให้ภาพเสียได้

ด้วยหลักคิดข้างต้น ดังนั้น จึงเป็นกติกาของผมเลยว่า ปกติผมจะไม่อาสาถ่ายภาพงานสำคัญๆ ให้กับใคร แต่ถ้าจะขอให้ช่วย ผมมิได้ขัดข้อง แต่จะไม่รับจ้าง เพราะยิ่งรับจ้าง ยิ่งกดดัน และอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ ถ้าต้องถ่ายภาพงานสำคัญของใคร จะต้องถือให้ผมเป็นกล้องหลัก ส่วนแขกที่มาจะถ่ายภาพนั้น ไม่เป็นไร ที่เป็นอย่างนี้เพราะ การถ่ายภาพในงานสำคัญ ไม่ใช่งานที่เน้นจำนวน แต่เป็นงานที่เน้นคุณภาพของผลลัพธ์ เน้นความทรงจำของช่วงเวลาสำคัญนั้น หลายคนชอบมีตากล้องไปถ่ายเยอะๆ แล้วก็ไปแย่งมุมกันเอาเอง ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ผมเก็บกล้องทันที และก็เคยทำมาแล้วในหลายๆ งาน เนื่องจากรู้อยู่แก่ใจว่า ถ้าไปแย่งกัน ต่างคนต่างได้มุมไม่สวย ได้ภาพไม่สวย ถ่ายไปก็เสียเปล่า ดังนั้น จะพบว่าการถ่ายภาพสำหรับงานสำคัญ ในมุมมองของผม มุมของภาพจะไม่หวือหวามาก เน้นมุมปกติ อาจจะมีมุมสูงหรือต่ำบ้าง ตามโจทย์ ตามเหตุกรณ์ ณ ขณะนั้น และข้างล่างนี้คือ ตัวอย่างบางส่วนของภาพในงานแต่งของหยีกับหนึ่งครับ

 

 

Tags: , , , , , , , ,